Wiadomości

Więcej nielegalnych pracowników z zagranicy

14.05.2010
W 2009 roku Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) wykryła dwukrotnie więcej przypadków nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców niż rok wcześniej. Przez cały 2009 rok inspektorzy PIP przeprowadzili 1,7 tys. kontroli, podczas których zbadali legalność zatrudnienia ponad 10,3 tys. cudzoziemców. Nielegalne wykonywanie pracy ujawniono u 13% skontrolowanych pracodawców. Najczęstszym uchybieniem był brak wymaganego zezwolenia na pracę lub wykonywanie pracy na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu. Pracę niezgodną z przepisami wykonywali najczęściej obywatele Ukrainy oraz państw dalekowschodnich, zwłaszcza Chin i Wietnamu.
Źródło: pip.gov.pl