Wiadomości

Więcej funduszy europejskich dla Polski

04.05.2010
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych podała, że w latach 2011-2013 Polska otrzyma z funduszy strukturalnych dodatkowe 633 mln EUR. Dodatek jest związany z wyższym od prognozowanego wzrostem gospodarczym w naszym kraju. W perspektywach finansowych na lata 2007-2013 zakładano, że „nadprogramowe” fundusze trafią do tych państw, w których PKB za lata 2007-2009 będzie odbiegać o ponad 5% od wstępnych szacunków. We wspomnianym okresie wzrost gospodarczy w Polsce wyniósł 8% więcej niż zakładano. Dodatkowe fundusze otrzymają również Czechy (237 mln EUR) oraz Słowacja (138 mln EUR).
Źródło: PAIiIZ