Wiadomości

Więcej cudzoziemców na polskim rynku pracy

07.05.2010
Według raportów Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej w 2009 roku wydano ponad 29,3 tys. zezwoleń na pracę cudzoziemców. To duży wzrost w porównaniu z 2008 rokiem, kiedy wystawiono ich niewiele ponad 18 tys. Najwięcej pozwoleń trafiło do obywateli Ukrainy (9 504), Chin (4 536, bez Tajwanu), Wietnamu (2 577) oraz Białorusi (1 669). Zagraniczni pracownicy najczęściej podejmowali zatrudnienie w handlu hurtowym i detalicznym (6 921) oraz przetwórstwie przemysłowym (5 088).
Źródło: rp.pl