Wiadomości

Weryfikacja zwolnień lekarskich

29.07.2009
W I kwartale 2009 roku lekarze orzecznicy ZUS zbadali 135 tys. osób, by sprawdzić czy wydane im zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy były wystawiane w sposób zasadny. Wypłata zasiłku chorobowego została wstrzymana w przypadku 15,7 tys. osób. Kontrolą zwolnień lekarskich objęto z kolei grupę 39 tys. osób. W efekcie prawo do zasiłku cofnięto 1,5 tys. pracownikom. Łączna kwota wstrzymanych zasiłków przekracza 5 mln PLN.
Źródło: ZUS