Wiadomości

Wellbeing w pracy

11.10.2023
Według 10. edycji raportu Koalicji Bezpieczni w Pracy blisko połowa pracowników określa swój dobrostan w pracy jako dobry lub bardzo dobry, choć jedynie 35% pracowników uważa, że firma dba o ich dobrostan psychiczny. Jednocześnie 55% pracodawców twierdzi, ze prowadzi działania w tym kierunku i to właśnie oni oceniają swój wellbeing w pracy lepiej niż pracownicy (63% vs 49%). Z danych ZUS wynika, że w 2022 roku odnotowano blisko 24 mln dni absencji chorobowej z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. To ok. 10% łącznej liczby dni absencji chorobowej, a większość nieobecności z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania (62%) przypadała na kobiety.
Źródło: https://www.bankier.pl