Wiadomości

Ważne zmiany w kodeksie pracy

09.10.2018
Zgodnie ze zmianami w kodeksie pracy, od 21 listopada 2018 roku pracownicy zatrudnieni na czas określony przed 22 lutego 2016 roku zostaną zatrudnionymi na czas nieokreślony. Nowelizacja wprowadza również zasadę 3/33. Zakłada ona, że pracodawcy mogą zatrudniać jednego pracownika na czas określony na maksymalnie trzech umowach przez łączny okres 33 miesięcy. Po tym czasie zatrudniony przechodzi na umowę na czas nieokreślony.
Źródło: https://businessinsider.com.pl