Wiadomości

Walka z bezrobociem za unijne pieniądze

31.08.2010
Z budżetu UE na lata 2007-2013 Polska otrzyma ponad 27 miliardów PLN na przeciwdziałanie bezrobociu. Tylko w tym roku na inicjatywy wspierające polski rynek pracy popłynie z unijnej kasy 4,5 miliarda PLN. To około ¼ wszystkich środków przeznaczanych na politykę rynku pracy w kraju. Sposób zarządzania i wydatkowania pieniędzy krytykują eksperci i pracodawcy. Ich zdaniem ogromne środki nie przyczyniają się do zmniejszenia liczby osób bezrobotnych i potrzebujących wsparcia.
Źródło: rp.pl