Wiadomości

W stronę większej efektywności polityki społecznej Unii Europejskiej

06.02.2014
6 lutego 2014 odbyło się posiedzenie Komisji Europejskiej dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego. László Andor, komisarz Unii Europejskiej ds. zatrudnienia, spraw społecznych i integracji wskazał na zadania EFS w nadchodzącej perspektywie budżetowej. Podkreślił rolę funduszu w przezwyciężeniu skutków recesji: bezrobocia, ubóstwa i wykluczenia społecznego znajdujących się na nieakceptowanie wysokim poziomie. Komisarz zapowiedział lepsze wykorzystanie środków Wspólnoty przez zwiększenie koordynacji działań w ramach EFS, strategii Europa 2020 oraz innych polityk unijnych. Ponadto duże znaczenie będzie miało wdrożenie wypracowanych już rozwiązań prawnych na poziomie regionalnym i lokalnym.
Źródło: Komisja Europejska