Wiadomości

W sektorze przedsiębiorstw pracuje 5 530 tys. Polaków

22.05.2012
W kwietniu 2012 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 5 530 tys. osób. Natomiast przeciętne wynagrodzenie brutto osiągnęło w tym sektorze 3 719 PLN. W porównaniu z marcem 2012 nastąpił spadek zatrudnienia o 0,1%, a wynagrodzenie zmniejszyło się o 1,3%. Odwrotny trend można zauważyć w ujęciu rocznym – zauważalny jest wzrost zatrudnienia o 0,3% oraz wynagrodzenia o 3,4%.
Źródło: GUS