Wiadomości

W IV kwartale 2007 roku liczba osób pracujących w Unii Europejskiej osięgnęła 224,2 mln

28.03.2008
W stosunku do III kwartału zanotowano 0,2% wzrost. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego było to 1,5%. Od początku roku 2007 z kwartału na kwartał przybywało coraz mniej nowych pracowników. Zdecydowanie największy przyrost miał miejsce na Łotwie - tam z III na IV kwartał 2007 zatrudnienie wzrosło o 2,6%.
Źródło: epp.eurostat.ec.europa.eu