Wiadomości

Usprawnienia dla rodziców na rynku pracy

20.03.2014
Dnia 14 marca 2014 r. Sejm przyjął nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jak podkreślił minister Kosiniak-Kamysz, wprowadzona nowelizacja zawiera rozwiązania skierowane do rodziców, powracających na rynek pracy po dłuższej nieobecności związanej z urodzeniem dziecka. Zaprezentowane zmiany obejmują przede wszystkim wprowadzenie świadczeń aktywizacyjnych oraz grantów na telepracę, a także dofinansowanie pracodawców zatrudniających młode matki.
Źródło: MPiPS