Wiadomości

USA: nowe propozycje walki z bezrobociem

10.12.2009
Prezydent USA Barack Obama ogłosił nowy plan walki z bezrobociem. Pomimo zahamowania kryzysu stopa bezrobocia w Stanach Zjednoczonych nadal oscyluje w granicach 10%. Wśród propozycji Obamy znalazł się projekt rocznego zniesienia podatku od zysków kapitałowych dla małych firm. Do wzrostu zatrudnienia miałyby przyczynić się także specjalne kredyty podatkowe oraz inwestycje związane z budową i naprawą infrastruktury drogowej, kolejowej i lotniczej. Środki na ten cel pochodziłyby z rezerw federalnego funduszu TARP (Troubled Asset Relief Program), stworzonego przez Kongres po krachu na rynkach finansowych.
Źródło: money.pl