Wiadomości

Urzędy wojewódzkie bez standardów zatrudniania i wynagradzania

27.05.2009
Jak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli, w urzędach wojewódzkich pracuje mniej osób niż przewidują limity zatrudnienia. Braki kadrowe negatywnie wpływają na działalność urzędów, a nie wykorzystane wynagrodzenia przeznaczane są na podwyżki dla dotychczasowych pracowników. Ponadto, niejasne są zasady przyznawania awansów i nagród.
Źródło: NIK