Wiadomości

Urlopy ojcowskie niepopularne

16.03.2010
Według Gazety Prawnej, w styczniu 2010 roku z urlopu ojcowskiego skorzystało jedynie 75 mężczyzn w całej Polsce. Prawo do dni wolnych z tytułu narodzin dziecka ma około 300 tys. ojców, których dzieci urodziły się w ubiegłym roku. Od 01.01.2010 roku ojcowie mają prawo do tygodniowego urlopu, muszą go jednak wykorzystać zanim dziecko ukończy pierwszy rok życia. Jeśli tego nie zrobią, urlop przepada. Eksperci Instytutu Pracy i Polityki Społecznej uważają, że główną przyczyną niewielkiej popularności urlopu jest niewiedza o przysługującym przywileju oraz obawy o utratę opinii wydajnego i niezawodnego pracownika.
Źródło: gazetaprawna.pl