Wiadomości

Uniwersytety trzeciego wieku

02.07.2010
W ciągu pięciu lat w Polsce powstało ponad 200 uniwersytetów trzeciego wieku (UTW) – informuje Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego zrzeszająca tego typu placówki. Obecnie pod patronatem fundacji działa ponad 250 UTW. Uniwersytety trzeciego wieku umożliwiają osobom starszym nie tylko rozwój pasji i zainteresowań, ale przede wszystkim kwalifikacji zawodowych. Słuchaczami UTW są osoby z pokolenia 50+, najczęściej kobiety (jedynie 1/5 uczestników zajęć to mężczyźni). Na uniwersytety trzeciego wieku zapisują się przeważnie emeryci i renciści.
Źródło: gazetaprawna.pl