Wiadomości

Unia Europejska przeciw ubóstwu i wykluczeniu społecznemu

26.11.2013
W dniach 26-27 października zbierze się w Brukseli doroczna konwencja europejskiej platformy współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W czasie obrad dyskutowane będą kroki konieczne do wdrożenia pakietu inwestycji społecznych. Program ten obejmuje m.in. system wczesnej opieki nad dziećmi i ich edukację, zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki oraz kształcenie ustawiczne. Ponadto w pakiecie znajdą się szkolenia dla bezrobotnych i wsparcie w poszukiwaniu pracy, pomoc mieszkaniowa oraz wspieranie osób starszych w zachowywaniu samodzielności.
Źródło: Komisja Europejska