Wiadomości

Unia Europejska: niewielki wzrost PKB

20.12.2010
Jak wynika z danych Europejskiego Urzędu Statystycznego, w III kwartale 2010 roku Produkt Krajowy Brutto na obszarze UE wzrósł – w porównaniu z kwartałem wcześniejszym – o 0,5%. W tym samym okresie gospodarka w strefie euro rozwijała się w tempie 0,4%. W stosunku do III kwartału 2009 roku PKB na obszarze całej Unii Europejskiej oraz państw tworzących unię monetarną wzrósł odpowiednio o 2,2% oraz 1,9%.
Źródło: Eurostat