Wiadomości

Umiarkowanie optymistyczne prognozy bezrobocia dla Polski

07.05.2015
Według wiosennej prognozy Komisji Europejskiej, stopa bezrobocia w Polsce wyniesie 8,4% w 2015 roku. Jeśli sprawdzą się te przewidywania, nasz kraj znajdzie się na 14. miejscu pod względem poziomu bezrobocia na tle innych krajów Unii Europejskiej. Najbardziej optymistyczne prognozy dotyczą Niemiec. Eksperci przewidują, że bezrobocie w tym kraju spadnie poniżej 5% w bieżącym roku. Na drugiej stronie bieguna znajdują się natomiast Grecja i Hiszpania, gdzie przewidywana stopa bezrobocia wyniesie odpowiednio 25,6% i 22,4%. Szacuje się, że poziom bezrobocia dla całej UE może wynieść 9,6% w tym roku.
Źródło: Komisja Europejska