Wiadomości

UE: wzrost kosztów pracy w III kwartale 2009

17.12.2009
Między II a III kwartałem 2009 roku w 27 krajach Unii Europejskiej godzinowe koszty pracy wzrosły o 4,2 punktu procentowego. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, przeciętny koszt pracy na 1 przepracowaną godzinę we Wspólnocie zwiększył się o 3,1 punktu procentowego. W ujęciu rocznym wśród krajów UE najwyższy wzrost wskaźnika zanotowano w Rumunii (o 9,9 punktu procentowego), Danii (o 9,1 punktu) i Austrii (o 6,8 punktu). W Polsce godzinowe koszty pracy zwiększyły się w tym okresie o 3,3 punktu procentowego.
Źródło: Eurostat