Wiadomości

UE: wzrost godzinowych kosztów pracy

18.03.2011
Z danych Eurostat wynika, że w IV kwartale 2010 roku godzinowe koszty pracy w krajach Unii Europejskiej zwiększyły się o 2% w ujęciu rok do roku. Koszty wynagrodzeń wzrosły o 2,1%, natomiast pozapłacowe koszty pracy o 1,5%. Największe zmiany dotyczyły Bułgarii i Grecji. W pierwszym z krajów godzinowe koszty pracy wzrosły o 7,6%. W drugim zmniejszyły się o 6,5%.
Źródło: Eurostat