Wiadomości

UE: spadek bezrobocia i wzrost zatrudnienia

20.11.2008
Komisja Europejska opublikowała raport dotyczący zatrudnienia we Wspólnocie w 2007 roku. Według danych KE średnia stopa bezrobocia dla całej Unii Europejskiej ukształtowała się na poziomie 7,1%. W stosunku do roku wcześniejszego oznacza to spadek o 1,1 punktu procentowego. W tym samym czasie wskaźnik zatrudnienia w UE zwiększył się z 64,5% do 65,4%.
Źródło: Komisja Europejska