Wiadomości

UE: PKB w III kwartale 2009

08.12.2009
W III kwartale 2009 PKB na terenie 27 krajów Unii Europejskiej wzrósł o 0,3 punktu procentowego w porównaniu do II kwartału bieżącego roku – wynika z wstępnych szacunków Eurostatu. W analizowanym okresie największy wzrost zanotowały takie kraje jak: Litwa (o 6,1 punktu), Słowacja (o 1,6 punktu) oraz Słowenia (o 1 punkt procentowy). W Polsce PKB zwiększył się o 0,5 punktu procentowego. W ujęciu rok do roku gospodarka Unii Europejskiej skurczyła się o 4,3 punktu procentowego. W porównaniu do 2008 roku wśród krajów Unii Europejskiej wzrost gospodarczy miał miejsce tylko w Polsce (o 1 punkt procentowy).
Źródło: Eurostat