Wiadomości

UE: minimalny wzrost PKB

11.01.2011
Z najnowszych danych Eurostat wynika, że w III kwartale 2010 roku kraje UE-27 zanotowały wzrost PKB rzędu 0,5% w porównaniu do poprzedniego kwartału. W ujęciu rok do roku gospodarki państw Wspólnoty urosły o 2,2% PKB. Wśród krajów Unii w III kwartale 2010 najszybciej rozwijały się: Szwecja (wzrost o 2,1%), Luksemburg (1,5%) oraz Polska (1,3%).
Źródło: Eurostat