Wiadomości

Uchodźcy podejmują pracę poniżej swoich kwalifikacji

27.09.2022
Według raportu z badania „Uchodźcy z Ukrainy – aktywizacja zawodowa w Polsce i Niemczech” od wybuchu wojny pracę w Polsce podjęło blisko dwie trzecie uchodźców w wieku produkcyjnym, czyli ponad 430 tys. osób. Średnia wieku Ukraińców pracujących w Polsce wynosi 39 lat, co według autorów badania świadczy o dużym udziale osób o wyższym wykształceniu, posiadających unikalne kwalifikacje i doświadczenie. Jednocześnie bardzo niewielki odsetek transgranicznie zachował tę samą pozycję zawodową. Ponad 90 proc. pracuje poniżej swojego poziomu wykształcenia.
Źródło: https://www.bankier.pl/