Wiadomości

Tylko co piąte przedsiębiorstwo szkoli pracowników

07.01.2013
GUS opublikował raport z badania dotyczącego kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach w 2010 roku. Według danych GUS-u w 2010 roku 22,5% polskich przedsiębiorstw szkoliło swoich pracowników. Dla porównania w 2005 roku odsetek szkolących firm wynosił 34,8%. Pracodawcy, którzy nie oferowali szkoleń swoim pracownikom twierdzili, że obecne kwalifikacje ich pracowników są wystarczające (81,4%) lub strategia firmy przewiduje zatrudnianie pracowników nie wymagających dodatkowego szkolenia (68%). Zbyt wysokie koszty szkoleń jako przyczynę nieprowadzenia szkoleń wskazało 43,5% przebadanych przedsiębiorstw.
Źródło: GUS