Wiadomości

Szwecja i Finlandia najbardziej innowacyjne w Europie

18.03.2010
Według raportu Komisji Europejskiej Szwecja jest najbardziej innowacyjnym krajem w Unii Europejskiej. Ze wskaźnikiem innowacyjności na poziomie 0,636 kraj ten ulokował się na pierwszym miejscu. Tuż za Szwecją znalazła się Finlandia (0,622), następnie Niemcy (0,599), Wielka Brytania (0,575) i Dania (0,574). Państwa te zaliczono do grupy innowacyjnych liderów. Z wynikiem 0,317 Polska uplasowała się wśród tzw. umiarkowanych innowatorów. Wskaźnik innowacyjności gospodarki, mierzony w skali od 0 do 1, obejmuje 29 różnych kryteriów. Dotyczą one m.in. inwestycji przedsiębiorstw w innowacyjne rozwiązania, makroekonomicznych skutków tych przedsięwzięć oraz liczby absolwentów kierunków ścisłych.
Źródło: Komisja Europejska