Wiadomości

Szukający oszczędności pracownicy i ich oczekiwania wobec pracodawców

27.09.2022
Wyniki badania firmy Sodexo Benefits and Rewards Services Polska wskazują, że polscy pracownicy czują się biedniejsi niż na początku roku. 60 proc. Polaków zatrudnionych w średnich i dużych firmach dostrzega pogorszenie swojej sytuacji finansowej. 62 proc. przebadanych pracowników małych firm twierdzi, że sytuacja finansowa ich rodziny w tym czasie się pogorszyła, z czego 20 proc. ocenia to pogorszenie jako znaczne. Pomimo, że według danych publikowanych przez GUS wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw rosną w dwucyfrowym tempie, to jedynie 10 proc. ankietowanych postrzega sytuację swojej rodziny jako lepszą niż na początku roku. To wszystko powoduje, że zmieniają się zachowania pracowników i ich oczekiwania wobec pracodawców. Zdecydowana większość respondentów (91 proc.) mówi o zmianie struktury wydatków, a blisko 75 proc. uważa, że pracodawca powinien wspierać pracowników w tym czasie. Na odciążenie budżetu domowego mogą wpłynąć świadczenia pozapłacowe, pakiety medyczne, ubezpieczenie na życie czy też dofinansowanie posiłków w pracy.
Źródło: https://www.bankier.pl/