Wiadomości

Szkoły dla dorosłych produkują bezrobotnych

27.05.2009
Najwyższa Izba Kontroli przygotowała raport dotyczący edukacji w szkołach dla dorosłych. Wynika z niego, iż programy kształcenia w takich placówkach nie są dostosowane do potrzeb rynku pracy. W minionym roku szkolnym ponad połowa słuchaczy szkół dla dorosłych kształciła się w zawodach, w których panuje największe bezrobocie, takich jak pracownik administracyjny, asystent ekonomiczny czy kucharz małej gastronomii.
Źródło: NIK