Wiadomości

Szkoły dalekie od rynku pracy

05.09.2008
Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju we współpracy z Fundacją im. Friedricha Eberta przygotowały opracowanie na temat polskich szkół. Z raportu „Czego (nie) uczą polskie szkoły” wynika, iż polski system oświaty nadal nie nadąża za zmianami na rynku pracy. Krytyce poddany został przede wszystkim teoretyczny charakter zajęć. Autorzy zwrócili także uwagę na potrzebę zwiększenia jakości edukacji w szkołach wyższych.
Źródło: FOR