Wiadomości

Szara strefa w Polsce: 20% PKB

03.04.2014
Jak wynika z szacunkowych badań Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, w 2013 roku udział szarej strefy w ogólnym PKB wyniósł niecałe 20%. Według wstępnych prognoz, w 2014 roku udział ten pozostanie na podobnym poziomie. Bazą do powyższych obliczeń stały się szacunki dotyczące szarej strefy prowadzone przez GUS, rozszerzone o kilka istotnych elementów, m.in.: dochody z działalności nielegalnej (prostytucja, przemyt itp.), sprzedaży w Internecie, dochody z wynajmu lokali, opieki nad dziećmi i osobami starszymi, a także dochody z nierejestrowanej pracy cudzoziemców w Polsce.
Źródło: IBnGR