Wiadomości

Szacowane bezrobocie w lipcu: 10,8%

06.08.2009
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oszacowało, że w lipcu 2009 stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 10,8%. W porównaniu z czerwcem 2009 roku wskaźnik wzrósł o 0,1 punktu procentowego. Według stanu na koniec lipca bieżącego roku w urzędach pracy zarejestrowanych było 1 676,9 tys. osób, To o 18,2 tysiąca osób więcej niż w miesiącu poprzednim. Wzrost natężenia bezrobocia odnotowano w 13 województwach. Jedynie w województwie opolskim, pomorskim oraz zachodniopomorskim stopa bezrobocia w odniesieniu do poprzedniego miesiąca nie uległa zmianie.
Źródło: MPiPS