Wiadomości

Sytuacja na rynku pracy poprawia się

18.11.2015
Jak wynika z najnowszej prognozy przygotowanej przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, stopa bezrobocia w 2016 roku spadnie do 9,2%. Spadkowi bezrobocia będzie towarzyszył wzrost zatrudnienia, który wzrośnie z poziomu 1,1% w 2015 roku do 1,5% w 2016 roku. Poprawa sytuacji na rynku pracy będzie dodatkowo sprzyjać wzrostowi wynagrodzeń, które w latach 2015-2016 będą wzrastać realnie w tempie wyższym niż 4%.
Źródło: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową