Wiadomości

Sytuacja na polskim rynku pracy wciąż się poprawia

27.05.2008
Departament Analiz i Prognoz Ministerstwa Gospodarki oszacował, że w I kwartale 2008 roku wzrost PKB w Polsce wyniósł 6%. Rozwój gospodarczy przyczynia się do dalszej poprawy sytuacji na rynku pracy. W kwietniu przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło blisko 5,4 miliona osób, co oznaczało 6% wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Jednocześnie spada liczba osób pozostających bez pracy. Na koniec marca 2008 roku stopa bezrobocia rejestrowanego osiągnęła poziom 11,1%.
Źródło: Ministerstwo Gospodarki