Wiadomości

Światowy rynek pracy w lecie

27.06.2017
Agencja zatrudniena Manpower przeprowadziła badanie rynku pracy w 43 krajach świata. Zapytała w sumie 59 tys. pracodawców o ich plany na III kwartał tego roku. Autorzy oszacowali prognozę zatrudnienia netto, czyli wyrażoną w procentach różnicę pomiędzy pracodawcami planującymi przyjęcia a pracodawcami rozważającymi redukcje. Najbardziej optymistyczne wyniki dotyczą Japonii - prognoza zatrudnienia netto wyniosła tam aż 24 proc., tyle samo na Tajwanie. Na Węgrzech to 20 proc., w USA 17 proc., w Hongkongu i Turcji – po 15 proc. Na końcu zestawienia znalazły się Włochy, gdzie spadek zatrudnienia wyniesie 2 proc., w Czechach utrzyma się na tym samym poziomie (0 proc.), zaś w Finlandii wzrost będzie zaledwie 1-procentowy. Polska w tym zestawieniu znalazła się na 27 miejscu.
Źródło: http://wyborcza.pl/