Wiadomości

Stypendia dla naukowców - reemigrantów

03.09.2010
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej chce zachęcić młodych polskich naukowców przebywających na emigracji do powrotu do kraju. W ramach programu HOMING PLUS osoby prowadzące działalność badawczo-naukową w innych krajach będą mogły otrzymać roczny grant w wysokości 80 000 PLN oraz 5 000 PLN stypendium naukowego. Program adresowany jest do osób na wczesnym etapie kariery naukowej. O wsparcie mogą ubiegać się naukowcy posiadający co najmniej tytuł doktora, które przebywały za granicą co najmniej przez 9 miesięcy i prowadziły tam działalność naukowo-badawczą.
Źródło: gazetaprawna.pl