Wiadomości

Styczeń 2011: bezrobocie rejestrowane na poziomie 13,1%

08.02.2011
Jak wynika z szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w styczniu 2011 roku stopa bezrobocia rejestrowanego ukształtowała się na poziomie 13,1%. W stosunku do miesiąca wcześniejszego wskaźnik ten zwiększył się o 0,8 punktu procentowego. Największy wzrost odsetka osób zarejestrowanych w urzędach pracy zanotowano w województwie opolskim.
Źródło: MPiPS