Wiadomości

Styczeń 2010: wzrost zatrudnienia i spadek wynagrodzeń

19.02.2010
W styczniu bieżącego roku w sektorze przedsiębiorstw pracowało 5 301,3 tysięcy osób – wynika z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. W stosunku do miesiąca wcześniejszego oznacza to wzrost zatrudnienia o 0,9%. W ujęciu rok do roku liczba pracujących w firmach zmniejszyła się o 1,4%. W analizowanym okresie przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach wyniosło 3 231,13 PLN i w stosunku do grudnia ubiegłego roku zmniejszyło się o 11,5%. W porównaniu do stycznia 2009 roku średnia płaca wzrosła o 0,5%.
Źródło: GUS