Wiadomości

Styczeń 2010: bezrobocie rejestrowane na poziomie 12,7%

23.02.2010
W styczniu bieżącego roku odsetek Polaków bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniósł 12,7% - wynika z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. W stosunku do miesiąca wcześniejszego oraz stycznia 2009 roku, stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła odpowiednio o 0,8 oraz 2,3 punktu procentowego. W styczniu 2010 roku najwyższe bezrobocie odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim (21,4%), a najniższe (9,6%) na Mazowszu.
Źródło: GUS