Wiadomości

Stopa bezrobocia w USA w grudniu 2012: 7,8%

30.01.2013
Departament Pracy USA podał dane dotyczące bezrobocia w grudniu 2012 roku. W skali kraju stopa bezrobocia wynosiła 7,8% i pozostała na niezmienionym poziomie w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Wielkość tego wskaźnika była jednak o 0,7 punktu procentowego niższa w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Według zamieszczonej informacji w 22 stanach bezrobocie spadło, w 16 i dystrykcie Columbia wzrosło, zaś w 12 pozostało bez zmian.
Źródło: BLS