Wiadomości

Stopa bezrobocia w UE w sierpniu 2011: 9,5%

04.10.2011
Według najnowszych danych Eurostat stopa bezrobocia w Unii Europejskiej w sierpniu 2011 roku wyniosła 9,5%. W porównaniu do poprzedniego miesiąca nie zmieniła się, a w ujęciu rok do roku zmniejszyła się o 0,1 punktu procentowego. Najwyższą wartość wskaźnika zanotowano w Hiszpanii (21,2%). Najmniej problemów z pracą mieli mieszkańcy Austrii (3,7%). W całej Wspólnocie bez zatrudnienia pozostawało 22,8 miliona osób.
Źródło: Eurostat