Wiadomości

Stopa bezrobocia w UE-27 w marcu: 9,6%

04.05.2010
Według danych Eurostat, w marcu 2010 roku stopa bezrobocia na terenie Unii Europejskiej wyniosła 9,6%. W ujęciu miesiąc do miesiąca wskaźnik nie uległ zmianie, w perspektywie rocznej wzrósł o 1,1 punkta procentowego. Najmniejsze problemy ze znalezieniem pracy mieli Holendrzy (stopa bezrobocia na poziomie 4,1%) oraz Austriacy (4,9%). Najwięcej – mieszkańcy Łotwy (22,3%) oraz Hiszpanii (19,1%).
Źródło: Eurostat