Wiadomości

Stopa bezrobocia w UE-27 w lutym 2012: 10,2%

03.04.2012
W lutym 2012 roku stopa bezrobocia na terenie Wspólnoty wyniosła 10,2%. W ujęciu miesiąc do miesiąca wskaźnik wzrósł o 0,1 punktu procentowego, w porównaniu rocznym zwiększył się natomiast o 0,7 punktu procentowego. Wśród krajów członkowskich najlepsza sytuacja na rynku pracy panowała w Austrii (4,2%), a najgorsza w Hiszpanii (23,6%).
Źródło: Eurostat