Wiadomości

Stopa bezrobocia w UE-27 w lipcu 2012: 10,4%

04.09.2012
W lipcu 2012 roku stopa bezrobocia na terenie Wspólnoty wyniosła 10,4%. W ujęciu miesiąc do miesiąca wskaźnik nie uległ zmianie. W porównaniu do lipca 2011 roku wzrósł natomiast o 0,8 punktu procentowego. Wśród krajów członkowskich najlepsza sytuacja na rynku pracy panowała w Austrii (4,5%), a najgorsza w Hiszpanii (25,1%).
Źródło: Eurostat