Wiadomości

Stopa bezrobocia w UE-27 w grudniu 2011: 9,9%

31.01.2012
W grudniu 2011 roku stopa bezrobocia na terenie Wspólnoty wyniosła 9,9%. W ujęciu miesiąc do miesiąca wskaźnik nie uległ zmianie, w porównaniu rocznym zwiększył się natomiast o 0,4 punktu procentowego. Wśród krajów członkowskich najlepsza sytuacja na rynku pracy panowała w Austrii (4,1%), a najgorsza w Hiszpanii (22,9%).
Źródło: Eurostat