Wiadomości

Stopa bezrobocia w UE-27 w czerwcu: 9,6%

03.08.2010
W czerwcu 2010 roku stopa bezrobocia w krajach Unii Europejskiej wyniosła 9,6%. W porównaniu do maja 2010 wskaźnik nie zmienił się, a w ujęciu rok do roku wzrósł o 0,6 punktu procentowego. Najmniej problemów z pracą było w Austrii (stopa bezrobocia na poziomie 3,9%), Holandii (4,4%) i Luksemburgu (5,3%). Najwyższą wartość miernika zanotowano w Hiszpanii i na Łotwie (20.0%) oraz w Estonii (19%). Według unijnych wyliczeń stopa bezrobocia w Polsce zrównała się z europejską średnią i wyniosła 9,6%.
Źródło: Eurostat