Wiadomości

Stopa bezrobocia w maju 2011: 12,2%

22.06.2011
W maju 2011 roku w urzędach pracy pozostawało 1 962,5 tysiąca bezrobotnych – podał Główny Urząd Statystyczny. Stopa bezrobocia rejestrowanego ukształtowała się na poziomie 12,2%. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wskaźnik zmniejszył się 0,4 punktu procentowego. W ujęciu rok do roku odsetek bezrobotnych zwiększył się o 0,1 punkt procentowy.
Źródło: GUS