Wiadomości

Stopa bezrobocia rejestrowanego we wrześniu 2011: 11,8%

25.10.2011
Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że we wrześniu 2011 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 11,8%. W stosunku do poprzedniego miesiąca miernik nie uległ zmianie, w ujęciu rok do roku wzrósł o 0,3 punktu procentowego. Najwięcej problemów ze znalezieniem pracy zanotowano w województwach warmińsko-mazurskim (18,7%), zachodniopomorskim (16,4%) i kujawsko-pomorskim (15,9%). Najniższa stopa bezrobocia utrzymywała się w Wielkopolsce (8,6%), na Mazowszu (9,5%) oraz Śląsku (9,6%).
Źródło: GUS