Wiadomości

Stopa bezrobocia rejestrowanego w styczniu 2011: 13%

01.03.2011
Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane o bezrobociu rejestrowanym. W styczniu 2011 rok wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 13% i był o 0,7 punktu procentowego wyższy niż w miesiącu wcześniejszym. W ujęciu rok do roku wzrósł o 0,1 punktu procentowego. Najniższą stopę bezrobocia zanotowano w województwach mazowieckim i wielkopolskim (9,8%). Najwyższą – na Warmii i Mazurach (21,1%).
Źródło: GUS