Wiadomości

Stopa bezrobocia rejestrowanego w sierpniu 2011 roku: 11,6%

23.09.2011
Z najnowszych danych GUS wynika, że w sierpniu bieżącego roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 11,6%. W Porównaniu do sytuacji sprzed miesiąca wskaźnik zmniejszył się o 0,1 punktu procentowego, a w ujęciu rok do roku wzrósł o 0,2 punktu. W całym kraju w rejestrach urzędów pracy pozostawało 1 855,3 tys. osób
Źródło: GUS