Wiadomości

Stopa bezrobocia rejestrowanego w sierpniu 2010: 11,3%

28.09.2010
Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w sierpniu 2010 roku stopa bezrobocia rejestrowanego dla Polski wyniosła 11,3%. To o 0,1 punktu procentowego mniej niż w lipcu 2010 roku i o 0,5 punktu więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Najwyższą wartość wskaźnika zanotowano w województwie warmińsko-mazurskim (18,0%), zachodniopomorskim (15,0%) oraz kujawsko-pomorskim (14,7%). Najniższą stopą bezrobocia charakteryzowały się województwa: wielkopolskie (8,4%), mazowieckie (9,0%) oraz śląskie (9,2%).
Źródło: GUS